برای مشاهده اطلاعات رویداد می‌توانید به جزئیات ارائه شده در صفحه “خانه” از همین سایت مراجعه کنید (منوی بالا).


چنانچه عادت دارید همیشه از سایت ایوند

ثبت نام کنید، از کلید پایین استفاده کنید

 

 

با رفتن به سایت ایوند دقیقا همین

دو بلیط در سایت ایوند تعریف شده


 


چنانچه ارائه ندارید و هدف شما یادگیری

و شبکه‌سازی است از اینجا ثبت نام کنید

 

 

مهلت ثبت نام پایان یافت

.اگه تیم استارتاپی هستید و قصد ارائه پیچ

به سرمایه‌گذار دارید، از اینجا ثبت نام کنید

 

 

 بلیط دیرهنگام: هر ۲ نفر ۴۵۰۰۰ تومان

مهلت ثبت نام: از ۲۰ تا ۳۰ اسفند ۹۵